Välkommen till Din Klinik!

Välkommen till Din Klinik vårdcentral, BVC och vaccinationsmottagning belägen i övre Johanneberg/Krokslätt i Göteborg/Mölndal.

button

Våra mottagningar

läkarmottagning

På Din Klinik i Göteborg får du träffa erfarna ST-läkare och specialistläkare i allmänmedicin.

bvc

På BVC Din Klinik i Göteborg möter du en barnsjuksköterska samt en barnläkare. Vi erbjuder ett modernt BVC med god service och tillgänglighet på ditt barns och dina villkor.

sjuksköterskor

På sjuksköterskemottagning kan du få hjälp med t ex sårvård, öronspolning, borttagning av stygn, injektioner, vaccinationer och blodtrycksmätning. Vi har lab för provtagning.

distriktssköterska

På distriktssköterskemottagningen kan du få hjälpa med sårskötsel, vaccinationer, blodtryckskontroll, inkontinensvård m.m. Vi erbjuder motiverande samtal om kost, motion, övervikt, stress, alkohol och tobak.

diabetessköterska

Diabetessköterskan tar hand om Dig som har Typ 2 diabetes. Du får individuella råd och information om sjukdomen. Hälsokontroller utförs regelbundet relaterat till Din diabetes.

astma/KOL-sköterska

Hos astma/KOL-sköterskan mäter vi Din lungfunktion. Vi kontrollerar att Du använder rätt medicin och tar rätt dos. Vi erbjuder stöttning till Dig som beslutat sig för att sluta röka.

gynmottagning

Din Klinik erbjuder Dig som har gynekologiska besvär tid hos erfaren kvinnlig gynekolog.

samtalsterapi

Vi på Din Klinik finns till för Dig om Du har behov av att prata med någon professionell. Vi erbjuder samtalsterapi hos psykolog och läkare.

vaccinationer

På vaccinationsmottagningen Din Klinik i Göteborg hjälper vi dig med vaccinationer inför utlandsresor. Vi ser över grundskydd vad gäller polio, stelkramp, difteri och kikhosta. Vi utför också vaccinationer mot säsongsinfluensa, TBE och livmoderhalscancer .

sjukgymnastik

Vår sjukgymnast hjälper dig att undersöka, bedöma, behandla, bota, förebygga eller lindra sjukdomar och problem som främst sätter sig i muskler, leder, skelett och nerver. Vår sjukgymnast arbetar även med Mindfullness.

företagshälsovård

Hos oss på Din Klinik kan vi erbjuda hälsoundersökningar till företag och privatpersoner.

Skolläkartjänster

Vi erbjuderskolläkartjänster för er skola, Detta ska vara förebyggande och hälsofrämjande.

70+ Mottagning

Detta är ett erbjudande till Dig som är 70 eller äldre.

Få koll på Din hälsa hos oss genom ett hälsosamtal med en distriktssköterska, där får du berätta om hur du mår.

Multimodal rehablitering

Terapimottagningen erbjuder Multimodal Rehabilitering (MMR) till personer med långvarig muskelvärk och samtidig depression eller annan psykisk ohälsa.