Välkommen till Din Klinik!

Välkommen till Din Klinik vårdcentral, BVC och vaccinationsmottagning belägen i övre Johanneberg/Krokslätt i Göteborg/Mölndal.

button

Våra mottagningar

läkarmottagning

På Din Klinik i Göteborg får du träffa erfarna specialistläkare i allmänmedicin.

Multimodal rehablitering

Terapimottagningen erbjuder Multimodal Rehabilitering (MMR) till personer med långvarig muskelvärk och samtidig depression eller annan psykisk ohälsa.

bvc

På BVC Din Klinik i Göteborg möter du en barnsjuksköterska samt en barnläkare. Vi erbjuder ett modernt BVC med god service och tillgänglighet på ditt barns och dina villkor.

sjuksköterskor

På sjuksköterskemottagning kan du få hjälp med t ex sårvård, öronspolning, borttagning av stygn, injektioner, vaccinationer och blodtrycksmätning. Vi har även lab för provtagning.

diabetessköterska

Diabetessköterskan tar hand om Dig som har Typ 2 diabetes. Du får individuella råd och information om sjukdomen. Hälsokontroller utförs regelbundet relaterat till Din diabetes.

distriktssköterskor

På distriktssköterskemottagningen kan du få hjälpa med sårskötsel, vaccinationer, blodtryckskontroll, inkontinensvård m.m. Vi erbjuder motiverande samtal om kost, motion, övervikt, stress, alkohol och tobak.

astma/KOL-sköterska

Hos astma/KOL-sköterskan mäter vi Din lungfunktion. Vi kontrollerar att Du använder rätt medicin och tar rätt dos. Vi erbjuder stöttning till Dig som beslutat sig för att sluta röka.

vaccinationer

Vi hjälper dig med vaccinationer inför utlandsresor. Vi ser över grundskydd vad gäller polio, stelkramp, difteri och kikhosta. Vi utför också vaccinationer mot säsongsinfluensa, TBE & livmoderhalscancer .

sjukgymnastik

Vår sjukgymnast hjälper dig att undersöka, bedöma, behandla, bota, förebygga eller lindra sjukdomar och problem som främst sätter sig i muskler, leder, skelett och nerver.

Skolläkartjänster

Vi erbjuder skolläkartjänster för er skola, Detta ska vara förebyggande och hälsofrämjande.

gynmottagning

Din Klinik erbjuder Dig som har gynekologiska besvär tid hos erfaren kvinnlig gynekolog.

företagshälsovård

Hos oss på Din Klinik kan vi erbjuda hälsoundersökningar till företag och privatpersoner.

samtalsterapi

Vi på Din Klinik finns till för Dig om Du har behov av att prata med någon professionell. Vi erbjuder samtalsterapi hos psykolog och läkare.

70+ Mottagning

Detta är ett erbjudande till Dig som är 70 eller äldre.
Få koll på Din hälsa hos oss genom ett hälsosamtal med en distriktssköterska, där får du berätta om hur du mår.