Företagsfakta

Kontaktuppgifter

Din Klinik vårdcentral

Fridkullagatan 27

412 62 Göteborg

031 444 000

Allmänna frågor: info@dinklinik.se

Ekonomi: martinofsweden@dinklinik.se

 

Basfakta

Fler än 4200 listade, maj 2017.

Företaget bedriver primärvård inom vårdval Västra Götalandsregionen.

 

Personal

32 anställda, motsvarande ca 25 heltidstjänster

Se samtliga anställda och yrkeskategorier under personal.

 

Företagsledning & ägare

Ägare: Martin Öst

Alla Bolag finns mer information om företaget.

 

Kvalitet

Vi är en godkänd vårdcentral inom VG (Västra Götalandsregionen) Primärvård. Vår huvudman VG Primärvård gör årlig revision av vår verksamhet.

Vi arbetar under samma villkor som alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen.

Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister: Nationella Diabetesregistret och Luftvägsregistret.

För personer med funktionshinder finns information och bilder från vår mottagning presenterad i Tillgänglighetsdatabasen.