Multimodal rehabilitering i Göteborg/Mölndal

Terapimottagning Din Klinik Göteborg- KBT/IPT genom Multimodal rehabilitering.

Terapimottagningen erbjuder Multimodal Rehabilitering (MMR) till personer med långvarig muskelvärk och samtidig depression eller annan psykisk ohälsa.

Vanliga allmänna mål för MMR brukar vara att påverka:
förmågan att delta i olika vardagliga roller (t.ex. förbättra förmågan att utföra arbetsuppgifter och hushållssysslor)
den emotionella funktionen (t.ex. minska graden av depression, ångest, ilska och irritabilitet)
den fysiska funktionen
hälsa och livskvalitet
smärtupplevelsen.

Terapimottagningens multimodala rehabteam arbetar med Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och eller korttids Interpersonell Psykoterapi (IPT) genom samtalsterapi. Våra gruppterapier har inriktning mot kroppskännedom respektive bildterapi. Vårt multimodala rehabiliteringsprogram utförs genom ett samordnad, tvärprofessionellt samarbete mellan Specialister i Allmänmedicin, psykologer, socionomer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Alla som ingår i teamet har förutom sin grundutbildning även utbildning i KBT steg 1 och/eller motsvarande IPT utbildning, samt psykoterapiutbildning steg 1 och 2.

Det finns tre alternativ för att du ska kunna söka dig till multimodal rehabilitering hos oss, oavsett hos vilken vårdgivare du är listad.

  • Din läkare kan remittera dig direkt till vårt multimodala team för bedömning, förutsatt att du uppfyller de ovan beskrivna kriterier och dessa är journalförda i remiss alt. bifogad journalkopia.
  • Du kan också skriva en egenremiss, men då behöver du först en tid hos en av våra läkare på Vårdcentralen Din Klinik för bedömning om du uppfyller kriterierna för att få delta i MMR programmet.
  • Du kan remitteras för bedömning till multimodal rehabilitering hos oss via din Företagshälsovård, Försäkringskassa, Arbetsförmedling eller från Socialtjänsten.

Remisser skickas till

Terapimottagningen Din Klinik – Norra Allégatan 7 – 413 01 Göteborg
mmr@dinklinik.se
Tel.svarare och sms 031 811 811