70+ mottagning

Vi tar hand om dig som är äldre!

På 70+ mottagningen välkomnas du som är 70 år eller äldre. Här får du träffa en av våra sjuksköterskor eller distriktssjuksköterskor samt läkare.

 

Vad kostar det?

  • Besöket till sjuksköterskan är kostnadsfritt för dig som är över 65 år.
  • Besöket till läkare kostar 100 kr.
  • Är du över 85 år är besöket kostnadsfritt.

Frikort gäller!

Årliga besök

Varje år erbjuds du ett läkarbesök med genomgång av mediciner och LAB-prover. Innan läkarbesöket har du ett inbokat sjuksköterskebesök där det görs en specialanpassad provtagning av exempelvis blodtryck, blodsocker, njurvärde, blodvärde samt kontroll av vikt och längd.

Innan första besöket på 70+ mottagningen skickas det hem en kallelse med information om besöket. Du får även en läkemedelslista att fylla i samt ett frågeformulär. Dessa dokument ska medtas till sjuksköterskebesöket.

Uppföljning sker vid behov.

Meny

...