COVID-19

För att minska smittspridningen av COVID-19 (Coronaviruset), är det mycket viktigt att Du stannar hemma om Du har förkylningssymptom eller feber.

Du som har en bokad tid på mottagningen har möjlighet att istället genomföra mötet via video eller telefon, om Du uppvisar ovanstående symptom. Ring oss för ombokning eller rådgivning, 031-444000.


Vaccination COVID-19

Så fort vi får information angående leverans av vaccin mot covid-19 för dos 1 så kontaktar vi dem äldsta först via sms eller telefon.

Vi kommer att prioriterar de äldsta först.

Ni som fått dos 1 tidigare hos oss kommer även att bli kallad för dos 2 via sms eller telefon.

Nya rek. från 4 februari

Alla som fyllt 65 år ska prioriteras i vaccinationsarbetes andra fas.

I den tredje ingår personer från 60 års ålder, samt yngre med vissa sjukdomar eller tillstånd.

I fas 3, som nu preciseras, ingår bland annat:
Personer i åldern 60–64 år.
Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, som exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom.
Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/februari/nya-rekommendationer-om-vilka-som-prioriteras-for-vaccination-mot-covid-19/


Övrig information

Vaccineringen i Västra Götaland startade den 27 december. Just nu pågår vaccinering mot covid-19 i de högst prioriterade grupperna, äldre och sköra på särskilda boenden för äldre.

Västra Götalandsregionen vaccinerar fortsatt med samtliga tre godkända vaccin utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer. Tillgången på vaccin är fortsatt mindre än efterfrågan.

Statistik vaccination Västra Götaland
◾VGR har kommit långt med vaccineringen på särskilda boenden för äldre och personer som har kommunal hemsjukvård, samt deras hushållskontakter. Många av dem får sin andra spruta i veckan.
◾Under vecka 9 prioriteras vaccin till vårdcentraler som har personer kvar att vaccinera i fas 1, det vill säga personer med hemtjänst och deras hushållskontakter. Alla vårdcentraler får under denna eller senast nästa vecka vaccin till första dosen.
◾Vaccineringen av kommunal vård- och omsorgspersonal och prioriterad sjukvårdspersonal inom VGR löper på enligt plan.
◾Smittspridningen av covid-19 har minskat bland de allra äldsta, vilket är en vaccinframgång.

Du kan läsa mer om Vaccination mot COVID-19 på 1177.


Provtagning

Nu kan Du få kostnadsfri provtagning för COVID-19. För att ta ett test ska Du ha haft symptom i minst 24 timmar. Testet gäller endast pågående infektion.

Vi erbjuder nu provtagning för antikroppar IgG och IgM, vilket visar på om du tidigare haft viruset.

Du kan läsa mer om COVID-19 samt hur provtagningen går till hos Folkhälsomyndigheten samt 1177.

OBS! Från och med den 30/11 kan Du endast boka covid 19 PCR-test via vår App Din Klinik-Appen. Det kommer att finnas bokningsbara tider vardagar kl. 11:00 Tiderna går endast att boka två dagar framåt i tiden.


Priser

Provtagning COVID-19, pågående infektion: GRATIS

Antikroppstest: Om ni tror eller har haft covid-19 viruset. Ni behöver inte vara listad hos oss. kostnad 160:- (gäller endast fram till 1 April 2021)

Vaccination: GRATIS