Din Klinik Vaccinationsmottagning Fridkullagatan 23

V.49 Vaccinerar vi på Fridkullagatan 23
​Måndag 06/12 kl 09:00 - 15:00
Tisdag 07/11 kl 11:00 - 18:00
Onsdag 08/11 kl 09:00 - 17:00
Torsdag 09/12 kl 11:00 - 18:00

Samtliga dagar vaccinerar vi med både Pfizer (Comirnaty) och Moderna (Spikevax).

Vi erbjuden även DROP-IN alla dessa dagar utifrån kapacitet
BOKA DIN TID HÄR

Dos 3

I nuläget erbjuder vi personer över 65 år, vård och omsorgspersonal och personer inom hemsjukvård eller SÄBO en tredje spruta så länge det har gått minst 5 månader sedan förra vaccinationstillfället.
Detta är utifrån VGRs riktlinjer läs mer om det här


Har du frågor?

Maila oss gärna till vaccination@dinklinik.se
Du kan även ringa till våran vaccinations telefonen 031-44 40 00 knapp val 2, den är öppen måndag-fredag klockan 08:00-11:00

Vaccination 65 år och äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos vaccin till äldre över 65 år. Det ska ha gått minst 5 månader sedan det förra vaccinationstillfället. Oberoende av vilket vaccin som givits vid tidigare doser, rekommenderas halv dos av Modernas vaccin Spikevax eller en hel dos Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty. Vaccination av en tredje dos kommer att ske parallellt i följande grupper: de som bor på särskilt boende (SÄBO), personer med hemtjänst beslutad av kommunen ,personer med hemsjukvård, personal inom kommunal omsorg inom SÄBO, hemtjänst eller hemsjukvård samt alla över 65 år (från det år personen fyller 65 år).


Personer födda 1991 eller senare och som tagit modernas vaccin 1a dosen

Utifrån Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer erbjuder vi även en andra dos Pfizer så länge det gått minst 4 veckor ifrån först vaccinationen.


Personer födda 2005 eller tidigare

Vaccination av personer födda 2005 eller tidigare och upp till 18 år kräver att en vårdnadshavare medföljer vid vaccinationstillfället eller att ungdomen har med sig en samtyckesblankett underskriven av båda vårdnadshavare.

I det fall ungdomen inte har med sig vårdnadshavare eller underskriven samtyckesblankett ska vaccinatören göra en enkel mognadsbedömning på plats. Alla personer som är födda 2005 eller tidigare är välkomna att boka tid för vaccinering.


Skolbarn 12-15 år

Vaccination av barn 12-15 år startade den 11 oktober. vaccinationerna sker primärt i skolorna.

Tänk på att:

- Samtyckesblankett behöver skrivas på av samtliga vårdnadshavare.
- Hälsodeklaration behöver även fyllas i inför vaccinering.Viktig information

Folkhälsomyndigheten har beslutat att även fortsättningsvis rekommendera Pfizer/Biontechs vaccin mot covid-19, Comirnaty, till alla födda 1991 och senare. De som har fått vaccinet från Moderna som första dos rekommenderas att få Comirnaty som andra dos.
Den 6 oktober 2021 beslutade Folkhälsomyndigheten att rekommendera paus för vaccinationerna med Modernas vaccin Spikevax bland personer födda 1991 och senare. Beslutet gällde fram till den 1 december.
Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendationen gäller fortsatt, alltså även efter den 1 december
​Personer födda 1991 och senare rekommenderas att få Comirnaty som skydd mot covid-19. Det gäller både de som tidigare inte vaccinerats mot covid-19, och de som har fått Spikevax som första dos.

Orsaken är signaler om ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck. Risken att drabbas är dock väldigt liten. Din Klinik följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och återkommer med mer information så snart det finns.

klicka dig in på länken för mer information klicka här.

INFÖR DITT BESÖK

  • Skriv ut, fyll i och ta med hälsodeklarationen (OBS! Även vid dos 2)
  • Ha ID handling redo vid registrering
  • Ta på dig något kortärmat och ha höger arm redo för vaccination
  • Se till att hålla avstånd från andra när du väl är på platsOM OSS

Din Klinik Vaccinationsmottagningar ingår i vårdkoncernen Din Klinik Väst Holding AB. På Din Klinik försöker vi alltid att skapa de bästa förutsättningarna för våra patienters hälsa. På Din Klinik Vaccinationsmottagning Fridkullagatan erbjuder vi vaccineringar mot COVID-19. All vaccinering är på uppdrag av VGR och sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.


Välkommen in till oss!


HITTA HIT

Din Klinik Vaccinationsmottagning Fridkullagatan
Fridkullagatan 23
412 62 Göteborg