Företagsfakta

Kontaktuppgifter

Din Klinik vårdcentral
Fridkullagatan 27
412 62 Göteborg
031-44 40 00
Allmänna frågor: info@dinklinik.se
Fakturafrågor: ekonomi@dinklinik.se

Basfakta

Fler än 5250 listade patienter, uppmätt i januari 2020. Företaget bedriver primärvård inom vårdval Västra Götalandsregionen.

Personal

32 anställda, motsvarande cirka 25 heltidstjänster. Se våra anställda och yrkeskategorier under personal.

Företagsledning & ägare

Ägare: Martin Öst. På Alla Bolag finns mer information om företaget.

Kvalitet

Vi är en godkänd vårdcentral inom VGR Primärvård. Vår huvudman VGR Primärvård gör årlig revision av vår verksamhet. Vi arbetar under samma villkor som övriga vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen. Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister: Nationella Diabetesregistret, RiksSvikt och Luftvägsregistret.

För personer med funktionshinder finns information och bilder från vår mottagning presenterad i Tillgänglighetsdatabasen.