Företagsfakta

Kontaktuppgifter

Din Klinik vårdcentral
Fridkullagatan 27
412 62 Göteborg
031 444 000
Allmänna frågor: info@dinklinik.se
Ekonomi: ekonomi@dinklinik.se

Basfakta

Fler än 5250 listade, januari 2020. Företaget bedriver primärvård inom vårdval Västra Götalandsregionen.

Personal

32 anställda, motsvarande ca 25 heltidstjänster Se samtliga anställda och yrkeskategorier under personal.

Företagsledning & ägare

Ägare: Martin Öst. På Alla Bolag finns mer information om företaget.

Kvalitet

Vi är en godkänd vårdcentral inom VG (Västra Götalandsregionen) Primärvård. Vår huvudman VG Primärvård gör årlig revision av vår verksamhet. Vi arbetar under samma villkor som alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister: Nationella Diabetesregistret, RiksSvikt och Luftvägsregistret.

För personer med funktionshinder finns information och bilder från vår mottagning presenterad i Tillgänglighetsdatabasen.