Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT)

Våra psykologer och terapeuter erbjuder evidensbaserad, individanpassad och högkvalitativ vård för ökad psykisk hälsa. Vi arbetar nu också med Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT), som syftar till att höja funktionsnivå och livskvalitet. Med hjälp av acceptansstrategier, medveten närvaro och andra individanpassade interventioner får Du hjälp med att hantera Dina svårigheter.

Samtalen är fokuserade 20-minuters samtal och kan ge konsultativa och behandlande insatser. Under ett samtal arbetar Du, tillsammans med Psykologen, fram en gemensam bild av problematiken och vad Du vill förändra. Vidare hjälper Psykologen Dig med att använda nya färdigheter för att uppnå förändringen. Små förändringar möjliggör större!


Ladda ner Din Klinik-appen för att boka in Dig på en tid hos en av våra Psykologer!