PCR-test (Covid-19)

Boka PCR-test

Vi erbjuder PCR-test på vår Vårdcentral i Johanneberg, måndag till fredag, kl 11.00.

Boka via vår APP "Din Klinik"-appen.

Finns för Apple och Android.

Saknar du tillgång till internet eller E-legitimation kan du ringa till vårdcentralen, Tel: 031- 44 40 00Frågor & svar


Vad är ett PCR-test?

Ett PCR-test används för att undersöka om du har en pågående infektion med Covid-19. Med PCR-testet undersöker vi om det finns en arvsmassa från virus. Om så är fallet har du en möjlig, smittsam infektion eller har nyligen haft en infektion. Till skillnad från ett antikroppstest så visar PCR-testet inte om du tidigare har haft en infektion med Covid-19.


Vem kan testa sig?

PCR-tester erbjuds till dig som har en pågående infektion eller misstänker att du är sjuk. Du ska ha haft symtom i minst 24 timmar. Är du frisk men behöver ett intyg som visar att du inte har Covid-19 är du också välkommen att ta ett PCR-test.


Hur går testet till?

Testet görs av vårdpersonal som för upp en tunn provtagningspinne i näsan till den når den bakre svalgväggen. På pinnen fastnar slem och celler som kan vara virusinfekterade. Pinnen doppas sedan i ett provrör med vätska, som sedan skickas till labb för analys.

Se hur testet går till HÄR


När får jag svar?

Tar du provet hos oss på vårdcentralen får du svaret via sms eller telefon. Svaret kommer normalt inom 1-3 dagar.


Hur säkra är provresultaten?

PCR-test med positivt resultat, det vill säga att de indikerar en pågående infektion, betraktas som träffsäkra. PCR-test med negativt resultat är relativt träffsäkert om det tagits vid rätt tidpunkt. Men det förekommer att tester på personer med en pågående infektion ändå ger ett negativt svar. Ibland kan proven behöva göras om då man inte fått tillräckligt mycket DNA att analysera.