Personal

Martin Öst

Verksamhetschef, specialistläkare inom anestesiologi och intensivvård samt allmänmedicin

Lilian Melandsö-Granlund

Specialistläkare inom gynekologi samt allmänmedicin

Fredrik Molin

Specialistläkare inom allmänmedicin

Naz Fatah

ST-läkare

Ali Refaat

ST-läkare

Lejla Ombasic

AT-läkare

Simon Åkerblom

ST-läkare

Alexandra Alexandru

ST-läkare

Paul Cabatingan

Specialist inom allmänmedicin samt barnmedicin

Cecilia Ståhlfors

Distriktssköterska

Helene Warnborg

Distriktssköterska

Mari Mörlin

Diabetessköterska

Rosita Anneflod Svensson

Distriktssköterska samt astma/KOL-sköterska

Veronica Bernize

Distriktssköterska

Marita Larsson

Distriktssköterska

Annica Loets

Distriktssköterska

Shiva Rouhazad

Undersköterska

Anette Sandström

Leg. Psykolog

Annika Hall

Socionom samt KBT-terapeut

Mia Sunnqvist Lindh

Leg. Sjukgymnast samt KBT-terapeut

Beatrice Rahmfeld

Arbetsterapeut, bildterapeut samt KBT-terapeut

Linus Olsson Collentine

PTP-psykolog

Rasmus Fogelmark

PTP-psykolog

Kendal Hajo

PTP-psykolog

Ulrik Sixt

Ekonom

Rose-Marie Westerlund

Receptionist

Jenna Veer

Receptionist

Susanne Ögren

Receptionist samt samordnare