Personal

Martin Öst

VD, specialistläkare inom anestesiologi och intensivvård samt allmänmedicin

Elisabeth Ohlsson

Verksamhetschef

Ulrik Sixt

Ekonom

Lilian Melandsö-Granlund

Specialistläkare inom gynekologi samt allmänmedicin

Paul Cabatingan

Specialist inom allmänmedicin samt barnmedicin

Pia Sandfloo

Legitimerad läkare

Simon Åkerblom

ST-läkare

Helene Warnborg

Distriktssköterska

Cecilia Ståhlfors

Distriktssköterska

Rosita Anneflod Svensson

Distriktssköterska samt astma/KOL-sköterska

Anna Älvero

Sjuksköterska

Anders Agrell

Sjuksköterska

Afsaneh Ghanbarighalati

Sjuksköterska

Karin Åhman

Barnsjuksköterska

Shiva Rouhazad

Undersköterska

Lena Ann-Marie Johansson

Diabetessköterska

Annika Hall

Socionom samt KBT-terapeut

Mia Sunnqvist Lindh

Rehabkoordinator ,Leg. Sjukgymnast samt KBT-terapeut

Olof Hansson

Administratör

Malin Hansson

Receptionist,undersköterska

Susanne Ögren

Samordnare, administratör

Rose-Marie Westerlund

Receptionist

Jenna Veer

Receptionist

Ylva Sixt

Receptionist