Priser

Priser

Kostnad för besök

Listad patient

Olistad patient

Läkarbesök (även videobesök)

100 kr

300 kr

Sjuksköterskebesök

50 kr

100 kr

Barn upp till 20 år

0 kr

0 kr

Personer över 85 år

0 kr

0 kr

  • Hos oss gäller högkostnadsskyddet för såväl listade som olistade patienter
  • Obs! För att få medicin, ta prover, få remisser skrivna- så måste man vara listad på Din Klinik
  • Journalkopior hemskickade: 50:- första tio sidor. 2:- /sida därefter samt porto.

Kostnad för de vanligaste intygen

För alla intyg tillkommer kostnad
för läkarbesöket (100 kr)

Körkortsansökan

720 kr

Färdtjänst

400 kr

Inställelse av resa

400 kr

Blodgruppering

400 kr

Utlandstjänst/utlandsstudier

720 kr

Fler priser för intyg