Priser

Priser

Kostnad för besök

Listad patient

Olistad patient

Läkarbesök (även videobesök)

100 kr

300 kr

Sjuksköterskebesök

50 kr

100 kr

Barn upp till 20 år

0 kr

0 kr

Personer över 85 år

0 kr

0 kr

  • Hos oss gäller högkostnadsskyddet för såväl listade som olistade patienter.
  • Vid utlämning av journalkopior tas en avgift på 50 kr för de första tio sidorna. Därefter tillkommer en kostnad på 2 kr per sida, inklusive porto.

Kostnad för de vanligaste intygen

OBS! Vi går utefter VG-regionens prislista.
Timtaxan beräknas enligt följande:
Läkare: 275 kr per påbörjad period om 15 min
Övriga: 105 kr per påbörjad period om 15 min

Körkortsansökan

Enligt timtaxa.

Färdtjänst

Enligt timtaxa.

Inställelse av resa

420 kr

Blodgruppering

420 kr

Utlandstjänst/utlandsstudier

Enligt timtaxa.

Se fullständig förteckning över intyg på VG-regionens hemsida!