Astma/Kol-mottagning

Lider du av astma eller KOL?

Till vår Astma/KOL-mottagning kommer du genom att din läkare skriver en remiss.
Sedan tar vi kontakt med dig för att boka en tid. I din kallelse får du instruktioner om
hur du ska göra med eventuella mediciner inför besöket. 

Du kan boka tid hos en läkare eller sjuksköterska på vårdcentralen som gör en första bedömning. 

 

Här tar vi emot dig som har:

 • Långvarig hosta med eller utan slem 
 • Ett pip i bröstet 
 • Andnöd när du promenerar eller anstränger dig 
 • Långvariga luftvägsinfektioner 
 • Varit rökare under flera år
 • Post Covid
 • Allergiska besvär

Vi erbjuder bland annat:

 • Fördjupad information om astma och KOL
 • Tips och råd på behandlingar och övningar som kan förbättra din livskvalitet
 • Spirometriundersökning
 • Diagnostisering av ansträngningsastma

Vad är KOL?

KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom och är en sjukdom som främst påverkar lungorna och luftvägarna, men även andra kroppsdelar är påverkade. Den leder bland annat till att du får svårare att andas och orkar mindre. KOL beror oftast på rökning. Du kan inte bli helt frisk från KOL, men det finns behandling som kan lindra besvären.

Vanliga symptom


Vid KOL är det vanligt att du får ett eller flera av följande symtom:

 • Du blir andfådd när du anstränger dig.
 • Du känner dig trött och orkar mindre.
 • Du behöver allt oftare hosta upp slem.
 • Du får ofta infektioner i luftvägarna.
 • Många personer med KOL upplever även viktnedgång, sömnbesvär, smärtor och nedstämdhet.

KOL kan likna astma


Det  är ibland svårt att skilja KOL från astma. Både KOL och astma är vanliga sjukdomar.

Andnöden vid KOL utvecklas långsamt, under många års tid. Vid astma märker du däremot oftast tydligt när astman börjar och du får också oftare anfall av andnöd. Det är även vanligare med allergiska sjukdomar bland personer som har astma än bland de som har KOL.

Meny

...