Distriktssköterskemottagning

Vi tar hand om dig och dina besvär

Distriktssköterskorna på Din Klinik Vårdcentral i Göteborg har egna mottagningar. Här tar vi hand om alla dina besvär – t. ex sårvård, öronspolning, borttagning av stygn, injektioner och blodtrycksmätning. Vi har även ett LAB för provtagning.

På distriktssköterskemottagningen arbetar vi även hälsofrämjande med samtal om livsstilens påverkan på hälsan samt arbetar med motiverande samtal (MI). Ditt besök hos en distriktssjuksköterska kan handla om kost, motion, stress, alkohol, tobak med mera. Vi stöttar även dig som är lite äldre och är i behov av en trygg kontakt på vårdcentralen.

Om du inte har möjlighet att ta dig till vårdcentralen, kan vi vid enstaka tillfällen göra hembesök.

Ett besök på vår distriktssköterskemottagning kostar 50 kronor om du är listad på vårdcentralen.
Ta med dig ditt högkostnadsskydd eller ditt frikort, om du har ett sådant.

Inkontinens

Urininkontinens är mycket vanligt och innebär att det kan läcka urin mellan toalettbesöken. Det finns mycket som du kan göra själv för att minska besvären. Det finns också olika behandlingar som kan hjälpa. Behandlingen som du får beror på vilken typ av urininkontinens som du har.

På Din Klinik Vårdcentral kan du som lider av inkontinens få hjälp och råd av en av våra distriktssjuksköterskor.

Ta kontakt med oss för att boka tid om du misstänker att du har urininkontinens.
Vanligast är att du har ett eller flera av följande symtom:

 • Det läcker urin i samband med att du plötsligt känner dig kissnödig.
 • Du behöver kissa ofta, även på natten.
 • Det läcker urin i små skvättar
 • Det läcker urin när du anstränger dig. Det kan till exempel vara om du nyser, hostar eller hoppar. 

Har du förhöjt blodtryck?

Högt blodtryck, även kallat hypertoni, ökar med åldern och förekommer hos 10-25 % av den vuxna befolkningen. Vi hjälper dig att kontrollera och följa upp ditt blodtrycksvärde. Vi hjälper också dig som har förhöjda blodfetter. Förutom blodtryckskontroller hjälper vi även till med provtagning samt medicinering.

Boka en tid på vår distriktssköterskemottagning här ovan.

Vill du läsa mer om hypertoni kan du göra detta på sjukrådgivningen 1177s hemsida.

Vi tar hand om dig och ditt hjärta

Vi på Din Klinik har bred kunskap om hjärtsvikt. På vår mottagning kan du som patient få träffa läkare eller vår specialistutbildade sjuksköterska. Mottagningen är till för dig som har en känd hjärtsvikt, alternativt för dig som utreds på grund av misstanke om hjärtsvikt.

Om du har en känd hjärtsvikt behöver du regelbundna uppföljningar och vid symptom en optimering av din behandling. Symptomen kan visa sig i form av orkeslöshet, nattlig hosta, svårt att andas och/eller underbenssvullnad. I dessa fall behöver du justera dina hjärtmediciner. Dessa symptom kan också vara tecken på en odiagnostiserad hjärtsvikt.

Du som patient kan känna dig trygg i att vi på Din Klinik tar hand om dig på bästa sätt. Vi utreder och/eller behandlar dig utifrån Socialstyrelsens senaste riktlinjer.

Vi tar hand om dig som är äldre

På 70+ mottagningen välkomnas du som är 70 år eller äldre. Här får du träffa en av våra sjuksköterskor eller distriktssjuksköterskor samt läkare.

Varje år erbjuds du ett läkarbesök med genomgång av mediciner och LAB-prover. Uppföljning sker vid behov

Läs mer om vår 70 + mottagning! Klicka på knappen nedan.

Lista över det vi kan hjälpa dig med

 • Bedömning och behandling av sår 
 • Blodtryckskontroll 
 • FaR-recept 
 • Förskrivning av vissa läkemedel 
 • Hjärtsvikt 
 • Hälsosamtal 
 • Läkemedelsadministration 
 • Minnesutredningar 
 • Provtagning 
 • Riskbruk 
 • Rökavvänjning 
 • Skötsel av centrala venkatetrar 
 • Borttagning av stygn 
 • Utredning och förskrivning av hjälpmedel vid urininkontinens, stomi och urinkateterskötsel 
 • Öronspolning 

Meny

...