Välkommen till

Din Klinik Företagshälsovård!

Företagshälsa för alla!

Företagshälsovård

Vi hjälper företag, organisationer, grupper och individer att nå sin fulla potential genom hållbara arbetsplatser med en välmående och hälsosam personal. Vi arbetar digifysiskt vilket innebär att vi erbjuder tjänster både på plats och digitalt.

Personalen är företagets viktigaste och mest dyrbara resurs – en värd investering! Vi arbetar med målet att främja hälsa, förebygga ohälsa och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen. Vi är övertygade om att välmående anställda bidrar till ett ökat värde för företaget!

Vi erbjuder

Vi erbjuder tre hälsopaket som du kan välja utifrån ditt och dina anställdas behov, oavsett vad du arbetar inom. 


Har ni andra behov än de vi erbjuder? 

Meddela oss så kommer vi fram till en gemensam lösning! Klicka er in på respektive ort och skicka en förfrågan så kontaktar vi er!

Liten
 • Blodstatus
 • leverprov (ALAT)
 • P-Glukos
 • urinprov
 • blodtryckskontroll
 • vikt, längd, midjemått samt BMI
 • läkarundersökning
 • utvärdering

Kostnad

1900 kronor

Mellan
 • Blodstatus
 • leverprov (ALAT)
 • P-Glukos
 • urinprov
 • blodtryckskontroll
 • vikt, längd, midjemått samt BMI
 • läkarundersökning
 • utvärdering

Kostnad

2400 kronor

Stor
 • Blodstatus
 • leverprov (ALAT)
 • P-Glukos
 • urinprov
 • blodtryckskontroll
 • vikt, längd, midjemått samt BMI
 • läkarundersökning
 • utvärdering

Kostnad

3000 kronor

Godkänd anordnare av

arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag som du kan få för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. Bidraget täcker hälften av dina kostnader när du anlitar! 

Vårt team!

Julia Blomgren

Verksamhetssamordnare/HR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.  Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Namn Namnsson

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Namn Namnsson

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.  Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Meny

...