70+ Mottagning

70+ Mottagning

70+ Mottagning

Är till för Dig som är 70 år eller äldre. Välkommen på genomgång av dina läkemedel en gång per år.

Vi jobbar i team och här ingår

  • Läkare, specialist geriatrik/allmänmedicin
  • Distriktssköterska
  • Samarbete med rehabteam på vår smärtmottagning

Inför läkarbesöket

  • provtagning (blodtryck, blodsocker, njurvärdet, blodvärde, vikt & längd)
  • besök till distriktssköterskan
  • lämna in aktuell läkemedelslista

Uppföljning sker vid behov hos distriktssköterska, läkare eller rehab. Du är alltid välkommen till vår teammottagning 70+.

För Dig som är listad kostar besöket 50 kr till distriktssköterskan och för dig som är olistad kostar det 100 kr.

Till läkare kostar besöket 100 kr och för dig som är olistad kostar det 300 kr. Frikort gäller. Över 85 kostnadsfritt.

Boka tid genom att ringa Din Klinik 031-444000, maila oss via 1177 Vårdguidens E-tjänster eller kom till vår reception för att be om att bli uppringd angående en tid.

Välkomna!