70+ Mottagning

70+ Mottagning

70+ Mottagning

Vår 70+ mottagning är till för dig som är 70 år eller äldre. Välkommen på genomgång av dina läkemedel en gång per år.

Vi jobbar i team och här ingår

  • Läkare, specialist geriatrik/allmänmedicin
  • Distriktssköterska
  • Samarbete med rehabteam.

Inför läkarbesöket

  • provtagning (blodtryck, blodsocker, njurvärdet, blodvärde, vikt & längd)
  • besök till distriktssköterskan
  • lämna in aktuell läkemedelslista

Uppföljning sker vid behov hos distriktssköterska, läkare eller rehab. Du är alltid välkommen till vår teammottagning 70+.

Besöket till distriktssköterskan kostar 50 kr.

Till läkare kostar besöket 100 kr. Frikort gäller. Över 85 kostnadsfritt.

Boka tid genom att ringa Din Klinik 031-444000, maila oss via 1177 Vårdguidens E-tjänster eller kom till vår reception för att be om att bli uppringd angående en tid.

Välkomna!