Astma/KOL-sköterska

Astma/KOL-sköterska

Astma/KOL-sköterska

Vår Astma-/KOL-sköterska kan hjälpa dig som har

  • långvarig hosta med eller utan slem
  • ett pip i bröstet
  • andnöd när du promenerar eller anstränger mig
  • långvariga luftvägsinfektioner
  • varit rökare under flera år

Vi mäter din lungfunktion med en spirometer och ger dig den information du behöver för att kunna leva så bra som möjligt med din sjukdom. Vi följer upp behandlingsresultatet och kontrollerar att du använder rätt medicin och tar rätt dos. Vi erbjuder stöttning till dig som beslutat sig för att sluta röka.

Du kommer till astma/KOL-mottagningen genom att din läkare skriver en remiss. Sedan så tar vi kontakt med dig för tidsbokning. Med din kallelse får du instruktioner om hur du skall göra med eventuella mediciner inför besöket.