Astma-/KOL-mottagning

Astma-/KOL-mottagning

Astma-/KOL-mottagning

Vår astma/KOL-sköterska kan hjälpa dig som har:

  • Långvarig hosta med eller utan slem
  • Ett pip i bröstet
  • Andnöd när du promenerar eller anstränger dig
  • Långvariga luftvägsinfektioner
  • Varit rökare under flera år

Vi mäter din lungfunktion med en spirometer och ger dig den information du behöver för att kunna leva så bra som möjligt med din sjukdom. Vi följer upp behandlingsresultatet och kontrollerar att du använder rätt medicin och tar rätt dos. Vi erbjuder även stöttning till dig som beslutat dig för att sluta röka.

Till astma/KOL-mottagningen kommer du genom att din läkare skriver en remiss. Sedan tar vi kontakt med dig för att boka en tid. I din kallelse får du instruktioner om hur du ska göra med eventuella mediciner inför besöket.

Välkommen!