Distriktssköterska

Distriktssköterska

På distriktssköterskemottagningen arbetar vi sjukdomsförebyggande med samtal om livsstilens påverkan på hälsan och arbetar med s k motiverande samtal (MI). Ditt besök med en distriktssköterska kan handla om kost, motion, övervikt, stress, alkohol, tobak mm. Vi ger även stöttning till dig som är lite äldre och är i behov av en trygg kontakt på vårdcentralen.

Distriktssköterskan kan också hjälpa dig med:

 • Bedömning och behandling av sår
 • Blodtryckskontroll
 • FaR-recept
 • Förskrivning av hjälpmedel och vissa läkemedel
 • Hembesök vid enstaka tillfällen om du inte har möjlighet att ta Dig till vårdcentralen.
 • Hjärtsviktsmottagning
 • Hälsosamtal
 • Läkemedelsadministration
 • Minnesutredningar
 • Provtagning
 • Riskbruk
 • Rökavvänjning
 • Skötsel av centrala venkatetrar
 • Suturtagning
 • Utredning och förskrivning av hjälpmedel vid urininkontinens, stomi och urinkateterskötsel
 • Öronspolning

Är du intresserad av ett hälsosamtal, ring på 031-444 000 eller maila via Mina Vårdkontakter så hjälper vi dig att boka en tid. Besöket kostar 50 kr om du är listad. Ta med dig högkostnadsskyddet eller frikortet.

Välkommen till oss på Din Klinik!