Distriktssköterska

Distriktssköterska

På distriktssköterskemottagningen arbetar vi sjukdomsförebyggande med samtal om livsstilens påverkan på hälsan samt arbetar med motiverande samtal (MI). Ditt besök hos en distriktssköterska kan handla om kost, motion, stress, alkohol, tobak med mera. Vi stöttar även Dig som är lite äldre och är i behov av en trygg kontakt på vårdcentralen.

Distriktssköterskan kan också hjälpa Dig med:

 • bedömning och behandling av sår
 • blodtryckskontroll
 • FaR-recept
 • förskrivning av vissa läkemedel
 • hembesök vid enstaka tillfällen om Du inte har möjlighet att ta Dig till vårdcentralen
 • hjärtsviktsmottagning
 • hälsosamtal
 • läkemedelsadministration
 • minnesutredningar
 • provtagning
 • riskbruk
 • rökavvänjning
 • skötsel av centrala venkatetrar
 • suturtagning
 • utredning och förskrivning av hjälpmedel vid urininkontinens, stomi och urinkateterskötsel
 • öronspolning

Är du intresserad av ett hälsosamtal, ring oss på 031-44 40 00, eller mejla oss via 1177 Mina E-tjänster, så hjälper vi Dig att boka en tid. Besöket kostar 50 kronor om Du är listad på vårdcentralen. Ta med Dig Ditt högkostnadsskydd, eller Ditt frikort, om Du har ett sådant.

Välkommen till Din Kliniks distriktssköterskemottagning!