Distriktssköterska

Distriktssköterska

På distriktssköterskemottagningen arbetar vi sjukdomsförebyggande med samtal om livsstilens påverkan på hälsan och arbetar med s k motiverande samtal (MI). Ditt besök med en distriktssköterska kan handla om kost, motion, övervikt, stress, alkohol, tobak mm. Vi ger även stöttning till dig som är lite äldre och är i behov av en trygg kontakt på vårdcentralen.

Distriktssköterskan kan också hjälpa dig med:

  • Bedömning och behandling av sår
  • Blodtryckskontroll
  • Utredning och förskrivning av hjälpmedel vid urininkontinens, stomi och kateterskötsel
  • Förskrivning av hjälpmedel och vissa läkemedel
  • Läkemedelsadministration
  • Minnesutredningar
  • Hembesök vid enstaka tillfällen om du inte har möjlighet att ta Dig till vårdcentralen.

Är du intresserad av ett hälsosamtal, ring på 031-444 000 eller maila på info@dinklinik.se så hjälper vi dig att boka en tid. Besöket kostar 50 kr om du är listad. Ta med dig högkostnadsskyddet eller frikortet.

Välkommen till oss på Din Klinik!