Distriktssköterska

Distriktssköterska

På distriktssköterskemottagningen arbetar vi sjukdomsförebyggande med samtal om livsstilens påverkan på hälsan och arbetar med s k motiverande samtal (MI). Ditt besök med en distriktssköterska kan handla om kost, motion, övervikt, stress, alkohol, tobak mm. Vi ger även stöttning till dig som är lite äldre och är i behov av en trygg kontakt på vårdcentralen.

Distriktssköterskan kan också hjälpa dig med:

 • Bedömning och behandling av sår
 • Blodtryckskontroll
 • FaR-recept
 • Förskrivning av hjälpmedel och vissa läkemedel
 • Hembesök vid enstaka tillfällen om du inte har möjlighet att ta Dig till vårdcentralen.
 • Hjärtsviktsmottagning
 • Hälsosamtal
 • Läkemedelsadministration
 • Minnesutredningar
 • Provtagning
 • Riskbruk
 • Rökavvänjning
 • Skötsel av centrala venkatetrar
 • Suturtagning
 • Utredning och förskrivning av hjälpmedel vid urininkontinens, stomi och urinkateterskötsel
 • Öronspolning

Är du intresserad av ett hälsosamtal, ring på 031-444 000 eller maila via 1177 Mina E-tjänster så hjälper vi dig att boka en tid. Besöket kostar 50 kr om du är listad. Ta med dig högkostnadsskyddet eller frikortet.

Välkommen till oss på Din Klinik!