Företagshälsovård

Hälsoundersökningar

Hos oss på Din Klinik erbjuder vi hälsoundersökningar till företag och privatpersoner.

Hälsoundersökning 'Liten':

 • blodstatus

 • leverprov (ALAT)

 • P-Glukos

 • urinprov

 • blodtryckskontroll

 • vikt, längd, midjemått samt BMI

 • läkarundersökning

 • utvärdering

Kostnad:
1900 kronor

Hälsoundersökning 'Mellan':

 • blodstatus

 • leverstatus (ALAT, ALP, ASAT, bilirubin)

 • P-Kolesterol

 • P-Glukos

 • urinprov

 • blodtryckskontroll

 • vikt, längd, midjemått samt BMI

 • spirometriundersökning

 • läkarundersökning

 • utvärdering

Kostnad:
2400 kronor.

Hälsoundersökning 'Stor':

 • blodstatus

 • leverstatus (ALAT, ALP, ASAT, bilirubin)

 • P-Glukos

 • lipidstatus (kolesterol, Triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol

 • kalium, natrium, kalcium

 • GT

 • man: PSA

 • kvinna: Tyreoidea

 • urinprov

 • blodtryckskontroll

 • vikt, längd, midjemått samt BMI

 • EKG

 • spirometriundersökning

 • läkarundersökning

 • utvärdering

Kostnad: 3000 kronor.

Provtagning av Covid-19

Nu kan vi erbjuda provtagning av Covid-19 med följande prover:

 • Covid-19 kapillärtest
 • POX
 • Temp

Covid-19 kapillärtest tas på utsidan av vår klinik om Ni nyligen haft förkylningssymptom. Detta för att garanterad att ej smittan kommer in till oss på vårdcentralen.

Analyssvaret av Covid-19 kapillärtest skickas på SMS cirka 30-60 minuter efter provtagningen.

Betalning sker via Swish till 1233409299. Betalningen visas upp innan provtagningen.

Kostnad

Listade patienter: 750 kronor.

Ej listade patienter: 1500 kronor.

Företag: 1500 kronor per person, exklusive moms.

Observera att provtagningen inte ingår i högkostnadsskyddet.

För provtagning gäller tidsbokning. Ring oss på 031-44 40 00 mellan kl. 08:00 och 11:00 samt mellan kl. 14:00 och 16:00.

Psykisk ohälsa bland medarbetare

Efter Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendation om distansarbete uppmanar statsepidemiologen Anders Tegnell nu arbetsgivare att vara extra vaksamma på psykisk ohälsa. Flera undersökningar har visat att många som arbetat hemma har känt sig isolerade under våren, vilket kan öka risken för psykisk ohälsa hos befolkningen. För fullständig artikel klicka här.


Med hänsyn till detta erbjuder vi på Din Klinik terapisamtal samt kurser för både medarbetare och chefer i hur vi kan förebygga samt hantera psykisk ohälsa som en konsekvens av en längre tids distansarbete.