Företagshälsovård

Hos oss på Din Klinik erbjuder vi hälsoundersökningar till företag och privatpersoner.

OBS! Halva priset gäller för alla patienter som är listade på Din Klinik. Frikort gäller ej.

Hälsoundersökning "Liten":

 • blodstatus

 • leverprov (ALAT)

 • P-Glukos

 • urinprov

 • blodtryck

 • vikt, längd, midjemått, BMI

 • läkarundersökning

 • utvärdering

PRIS: 1900 kr

Hälsoundersökning "Mellan":

 • blodstatus

 • leverstatus (ALAT, ALP, ASAT, bilirubin)

 • P-Kolesterol

 • P-Glukos

 • urinprov

 • blodtryck

 • vikt, längd, midjemått, BMI

 • spirometri

 • läkarundersökning

 • utvärdering

PRIS: 2400 kr

Hälsoundersökning "Stor":

 • blodstatus

 • leverstatus (ALAT, ALP, ASAT, bilirubin)

 • P-Glukos

 • lipidstatus (kolesterol, Triglycerider, LDL-OCH HLD-kolesterol

 • kalium, Natrium, Kalcium

 • GT

 • man: PSA

 • kvinna: Tyreoidea

 • urinprov

 • blodtryck

 • vikt, längd, midjemått, BMI

 • EKG

 • spirometri

 • läkarundersökning

 • utvärdering

PRIS: 3000 kr