Floby - Företagshälsovård och Terapimottagning

Din Klinik håller just nu på att starta upp Företagshälsovård och Terapimottagning i Floby. För att få veta mer om vad vi erbjuder inom företagshälsovård samt priser klicka här.

Terapimottagning

Just nu erbjuder vi kognitiv beteendeterapi (KBT) för Dig som känner att du har behov av att prata med någon professionell. KBT kan hjälpa vid exempelvis stress, utmattning, ångest och/eller depression. I behandlingen utgår vi från att dina tankar, beteenden och känslor hänger samman och går att påverka eller förändra genom så kallad "ominlärning". Vi utgår från Dina behov och du får arbeta mot konkreta mål genom exempelvis hemläxor. Terapin går ut på att försöka identifiera vilka tankemönster och tankesätt Du har när Du mår dåligt. Tillsammans med terapeuten arbetar Du sedan med att förändra dessa tankemönster för att kunna må bättre.

Vi erbjuder samtal på plats, men även via video.

Kontakt

Storgatan 53
521 51 Floby

För frågor och tidsbokning ring eller mejla till:

Tel: 0102 09 09 07
Mejl: elisabeth@dinklinik.se (Företagshälsovård)
samtal@dinklinik.se (Terapimottagning)