Hjärtsvikt

Hjärtsvikt

Vi tar hand om dig och ditt hjärta


Vi på Din Klinik har bred kunskap om hjärtsvikt. På vår mottagning kan du som patient få träffa läkare eller vår specialistutbildade sjuksköterska. Mottagningen är till för dig som har en känd hjärtsvikt, alternativt för dig som utreds på grund av misstanke om hjärtsvikt.

Om du har en känd hjärtsvikt behöver du regelbundna uppföljningar och vid symptom en optimering av din behandling. Symptomen kan visa sig i form av orkeslöshet, nattlig hosta, svårt att andas och/eller underbenssvullnad. I dessa fall behöver du justera dina hjärtmediciner. Dessa symptom kan också vara tecken på en odiagnostiserad hjärtsvikt.

Du som patient kan känna dig trygg i att vi på Din Klinik tar hand om dig på bästa sätt. Vi utreder och/eller behandlar dig utifrån Socialstyrelsens senaste riktlinjer.

Önskar du boka en tid på vår hjärtsviktsmottagning gör Du detta via telefon 031- 44 40 00 eller via 1177’s e-tjänster.


Välkommen!