Hjärtsviktsmottagning

Hjärtsviktsmottagning

Vad är hjärtsvikt?

Något förenklat kan man beskriva hjärtsvikt som en nedsatt förmåga hos hjärtat att pumpa tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens behov.

Hjärtsvikt är en folksjukdom som ca 250.000 människor i Sverige lider av.

Det är ett allvarligt tillstånd och ökar med stigande ålder. Prognosen är sänre än för många cancersjukdomar. Det positiva är att det finns flera beprövade läkemedel som minskar sjukligheten och förlänger livet.

Hos oss på Din Klinik har vi en specialistmottagning för hjärtsvikt, med läkare och specialistutbildade sjuksköterskor.

Vår mottagning vänder sig till dig som har en känd hjärtsvikt eller har en misstanke om hjärtsvikt.

Har du en känd hjärtsvikt så behöver du en regelbunden uppföljning och vid symtom en optimering av din behandling.

Har du symtom som ex: orkeslöshet, nattlig hosta, svårt att andas och/eller underbenssvullnad, behöver du hjälp att justera dina hjärtmediciner eller så kan det här vara symtom på en odiagnostiserad hjärtsvikt.

Då detta är en allvarlig sjukdom bör dessa symtom tas på största allvar. Du som patient kan känna dig trygg i att vi på Din Klinik kommer att ta hand om dig på bästa sätt. Vi kommer att utreda och behandla en hjärtsvikt enligt senaste riktlinjer.

Klicka här om du önskar boka in en tid för bedömning.