Din Klinik Vaccination och Hälsovård Lysekil

Din Klinik Lysekil erbjuder nu hälsokontroller till privatpersoner!

Vi riktar oss till dig som känner dig frisk men ändå vill få en bedömning av din hälsa.
Vi erbjuder 3 olika storlekar på hälsokontroller, Bas, Standard och Plus.

I BAS-paketet ingår:
Blodstatus
Ett leverprov (ALAT)
Blodsocker
Urinsticka
Blodtryck och puls samt BMI

Du får ett brev med provsvar och förslag på eventuella vidare åtgärder.

Pris: 900 kr

I STANDARD-paketet ingår:
Samma som i Baspaketet samt PSA-prov för män och sköldkörtelprov för kvinnor
Kolesterol
Utökat leverprov
Enkel lungfunktionsprov
1 kartläggningssamtal/samtalsstöd med sjuksköterska

Du får ett sjuksköterskeutlåtande och förslag på eventuella vidare åtgärder.

Pris: 1 900 kr

I PLUS-paketet ingår:
Samma som i STANDARD-paketet samt:
EKG
Spirometri (lungfunktion)
1 kartläggningssamtal
2 samtal med terapeut

Samtal med läkare och förslag på eventuellt vidare åtgärder

Pris: 2 900 kr

Vaccinationer för vuxna:

TBE
Hepatit A + B (Twinrix) - 3 doser krävs
Bältros (Shingrix) - 2 doser krävs
Stelkramp, difteri och kikhosta (Boostrix)
Lunginflammation (Pneumovax)
Säsongsinfluensa* (ej riskgrupp) (Vaxigrip)

*Vaccinationer av säsongsinfluensan påbörjas måndagen den 5 december (V. 49) i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv.
Är du i riskgrupp? Vänligen kontakta din vårdcentral.

Vill du veta mer eller boka en tid?

Maila till lysekil@dinklinik.se

Välkomna!