Multimodal rehabilitering

Terapimottagningen erbjuder Multimodal Rehabilitering (MMR) till personer med långvarig muskelvärk och samtidig depression eller annan psykisk ohälsa.

Terapimottagningens multimodala rehabteam arbetar med Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och eller korttids Interpersonell Psykoterapi (IPT) genom samtalsterapi.

Våra gruppterapier har inriktning mot kroppskännedom respektive bildterapi. Vårt multimodala rehabiliteringsprogram utförs genom ett samordnad, tvärprofessionellt samarbete mellan Specialister i Allmänmedicin, psykologer, socionomer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Alla som ingår i teamet har förutom sin grundutbildning även utbildning i KBT steg 1 och/eller motsvarande IPT utbildning, samt psykoterapi utbildning steg 1 och 2.

Mer allmän information om psykologisk behandling här.

Information till dig som vill skicka egenremiss till oss:

/files/egenremiss-multimodal-rehabilitering.pdf.docx

Information till vårdgivare som remitterar till oss:

/files/la-karrremiss-mmr.pdf

/files/mmr-brev-till-va-rdgrannar.pdf