Samtalsterapi

Vi på Din Klinik tar hand om både dina kroppsliga och själsliga behov. Vi finns till för Dig om Du har behov av att prata med någon professionell med samtalsterapi eller KBT, exempelvis vid en depression eller liknande. Ibland har man ont i både kropp och själ (psykosomatiskt). Därför tycker vi det är viktigt med ett tätt samarbete mellan olika discipliner.

Vi erbjuder samtalsterapi och KBT hos arbetsterapeut, psykolog och läkare. Vid t.ex. oro, ångest och/eller depression behövs en kombination av mediciner och samtalsterapi, då är Din Kliniks läkare samordnande. Beroende på dina behov får du träffa någon eller några av oss. Alternativt remitteras du vidare till psykiater eller till vår sjukgymnast som är utbildad i Mindfullness som också kan hjälpa i vissa situationer.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi, KBT, utgår från att en persons tankar, beteenden och känslor hänger samman och går att påverka och förändra genom så kallad ominlärning. I KBT jobbar man mot konkreta mål och arbetar mycket med hemläxor.

Terapin går ut på att försöka identifiera vilka tankemönster och tankesätt du har när du mår dåligt. Tillsammans med terapeuten arbetar du sedan med att förändra dessa tankemönster för att kunna må bättre.

Om du har långvarig smärta kombinerad med måttlig psykisk ohälsa har vi möjlighet att remittera Dig vidare till vårt multimodala-rehabiliteringsteam som erbjuder ett team av psykologer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter för både individ- och gruppterapi.