Distriktsköterskemottagning

Distriktsköterskemottagning

Vi tar hand om dig och dina besvär

Distriktssjuksköterskorna och specialistsjuksköterskorna på Din Klinik Vårdcentral i Göteborg har egna mottagningar. Här tar vi hand om alla dina besvär - t. ex sårvård, öronspolning, borttagning av stygn, injektioner och blodtrycksmätning. Vi har även ett LAB för provtagning.

På distriktssköterskemottagningen arbetar vi även sjukdomsförebyggande med samtal om livsstilens påverkan på hälsan samt arbetar med motiverande samtal (MI). Ditt besök hos en distriktssjuksköterska kan handla om kost, motion, stress, alkohol, tobak med mera. Vi stöttar även dig som är lite äldre och är i behov av en trygg kontakt på vårdcentralen.

Vi gör även hembesök vid enstaka tillfällen om du inte har möjlighet att ta dig till vårdcentralen

För att beställa tid till sjuksköterska kan du ringa på 031-44 40 00 eller maila info@dinklinik.se.

Detta kan vi hjälpa dig med:

 • Bedömning och behandling av sår
 • Blodtryckskontroll
 • FaR-recept
 • Förskrivning av vissa läkemedel
 • Hjärtsvikt
 • Hälsosamtal
 • Läkemedelsadministration
 • Minnesutredningar
 • Provtagning
 • Riskbruk
 • Rökavvänjning
 • Skötsel av centrala venkatetrar
 • Borttagning av stygn
 • Utredning och förskrivning av hjälpmedel vid urininkontinens, stomi och urinkateterskötsel
 • Öronspolning

Välkommen!

Inkontinens

Läs mer

Blodtryck

Har du förhöjt blodtryck (hypertoni)? Vi på Din Klinik har en blodtrycksmo…
Läs mer

Hjärtsvikt

Vi tar hand om dig och ditt hjärta Vi på Din Klinik har bred kunska…
Läs mer

70+ mottagning

Vi tar hand om dig som är 70 år eller äldre På 70+ mottagningen välkomnas…
Läs mer