Skolläkartjänster

Skolläkartjänster

Vi erbjuder skolläkartjänster

På Din Klinik vill vi vara med och bidra till skolmiljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. Därför erbjuder vi skolläkartjänster som är både förebyggande och hälsofrämjande. Där alla elever har tillgång till hälsokontroller och vaccinationer, samt får träffa skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog vid behov.

Vår skolläkare samarbetar och konsulterar med Socialstyrelsen i vissa medicinska frågor och bedömningar av olika problem och avvikelser. Vid vidare utredning av sjukdom, skada eller remittering till en specialist, träffar läkaren både elev och föräldrar för att eleven ska få den bästa tänkbara vården.

Skolläkaren är på skolan minst två gånger per termin, eller oftare vid behov. Tider till skolläkarmottagning bokas via skolsköterskan.

Välkomna att höra av Er om Ni har frågor eller önskar en offert för just Er skola. Ni når oss på 031-44 40 00 eller via vår mejladress Info@dinklink.se.