Skolläkartjänster

Skolläkartjänster

Vi erbjuder skolläkartjänster för er skola

Detta ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Ska ge eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog samt specialpedagogiska insatser. Ska erbjuda varje elev hälsobesök med hälsokontroller samt vaccinationer. Ska bidra till att skapa skolmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Vad gör skolläkaren I enlighet med nedanstående föreskrifter av Socialstyrelsen bistår skolläkaren med konsultation i medicinska frågor. Medicinska bedömningar av olika problem och avvikelser, vi träffar elever och föräldrar när det är aktuellt med vidare utredning eller remitterar dem vidare. Skolläkaren är på skolan minst två gånger per termin, tider till skolläkarmottagning bokas via skolsköterskan.

Välkomna att höra av er om ni har frågor och/eller önskar offert för just er skola.

Info@dinklink.se