Vaccinationer

Vaccinationer

Vaccinationer

På vaccinationsmottagningen Din Klinik i Göteborg hjälper vi dig med vaccinationer inför utlandsresor. Vi ser över grundskydd vad gäller polio, stelkramp, difteri och kikhosta. Vi utför också vaccinationer mot säsongsinfluensa, TBE och livmoderhalscancer . Ring oss på 031-444000 eller maila info@dinklinik.se för personlig rådgivning. Välkommen till oss på Din Klinik för att vaccinera dig!

Sjukdomar

Hepatit A

Orsakas av ett virus som sprids via avloppsförorenat vatten och förorenad mat. Hepatit A-virus orsakar en inflammation i levern.

Hepatit B

Orsakas av ett virus som sprids via blod eller sexuellt. Smittan kan överföras genom infekterade instrument, infekterade nålar samt vid sexuella kontakter. Viruset kan orsaka svår leverinflammation.

Stelkramp

Bakterien finns i vanlig matjord, och stelkramp uppträder ibland via sår som uppstått i anslutning till trädgårdsarbete. Bakterierna bildar ett gift som leder till smärtsamma, krampliknande muskelsammandragningar.

Polio

Orsakas av ett virus som utsöndras med avföringen och som sprids via avloppsförorenat vatten och i förorenad mat. De flesta smittade får mycket lätta influensaliknande besvär och bara en liten del av de smittade drabbas av förlamningar.

Kolera

Orsakas av en bakterie och utsöndras med avföringen, och smittspridning sker via vatten som förorenats med avloppsvatten. Bakterien kan ge mycket allvarliga mag- och tarmsymtom.

Gula febern

Orsakas av ett virus som sprids via myggor och som kan leda till leverinflammation. Gula febern är en karantänssjukdom och vissa länder har krav på vaccination före inresa, särskilt om man kommer resande från “infekterade områden”.

Malaria

Sprids via myggor som leder till symptom som illamående, feber, huvudvärk och muskelvärk. Är en mycket utbredd sjukdom i tropiska och subtropiska områden. Vaccinet består av tabletter som man tar under och efter resa i riskområden.

TBE

Fästingöverförd hjärninflammation, TBE, är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Någon behandling mot TBE, finns inte. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer.

HPV-virus

Gardasil innehåller skydd mot sjukdomar orsakade av humant papillomvirus (HPV). Dessa sjukdomar innefattar livmoderhalscancer, cellförändringar som är förstadier till cancer i könsorganen samt kondylom hos män och kvinnor. Flickor födda 1993-1998 erbjuds att kostnadsfritt vaccinera sig med Gardasil.