Psykolog/KBT-terapeuter

Vi på Din Klinik värnar om din psykiska hälsa

Vi finns till för dig som behöver hjälp och behandling av exempelvis stress, krisreaktioner, depression
sömnsvårigheter, ångest och oro. Vid psykisk ohälsa behövs det ibland en kombination av medicinering och terapi, då kan du få träffa en av våra läkare.

Hos oss på Din Klinik Vårdcentral kan du få träffa en psykolog eller en KBT-terapeut. Vi erbjuder även mindfulnessbaserad terapi, acceptans- och compassionfokuserad terapi, bildterapi och gruppterapi.

Hos oss får du 6-8 terapisamtal där varje samtal är ca 45 minuter.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform som fokuserar på att förändra de beteenden och tankemönster som håller kvar och förvärrar problematiken. I KBT arbetar vi framför allt med fokus på nuet och framtiden. Det är självklart viktigt med insikt i din historia också, men för att åstadkomma en konkret förändring i ditt välmående behöver vi arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden som upplevs i nutid.

Vi kommer att lägga stor kraft på att du ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla dig till dina problem så att de försvinner eller inte längre utgör ett hinder i livet. En central del i KBT är samarbetet och samförståndet mellan dig som patient och din terapeut. I traditionell KBT sitter du tillsammans med terapeuten upp mål i början av terapin och arbetar sedan aktivt mot dessa mål. På så vis vet både du och terapeuten vad som är syftet med terapin och det blir tydligt om terapin rör sig i riktning med de uppsatta målen.

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT)

FACT syftar till att höja funktionsnivå och livskvalitet. Tillsammans med terapeuten får du hjälp med korta individanpassade interventioner för att hantera dina svårigheter. Samtalen är fokuserade 20-30 minuters samtal. Under ett samtal arbetar du tillsammans med terapeuten fram en gemensam bild av problematiken och vad du vill förändra. Vidare hjälper din terapeut dig att använda nya färdigheter för att uppnå förändringen. Samtalet utgår ifrån principen att små förändringar möjliggör större!

Gruppterapi

Vi erbjuder gruppbaserad terapi löpande.

Boka tid

Om du vill boka tid hos oss för samtal av någon hos våra terapeuter är du välkommen att boka tid på vårdcentralen.

Du kan även skicka in en egenremiss via vår app ”Din Klinik”. Där loggar du in med mobilt Bank-ID.

Har du inte möjlighet till detta är du välkommen att ringa 031-811 811 på vår telefontid Måndagar, kl. 10.00-11.00. Du kan också mejla oss vid frågor till samtal@dinklinik.se

Varmt välkommen!

Adress:

Din Klinik Vårdcentral
Fridkullagatan 27
412 62, Göteborg

Information till vårdgivare som remitterar till oss:

Läkarremiss