Terapimottagningen

TERAPIMOTTAGNINGEN

Vi på Din Kliniks terapimottagning tar hand om både Dina fysiska och psykiska behov.

Vi finns till för Dig som har ett behov av att prata med någon professionell i samtalsterapi eller KBT vid exempelvis stress, ångest och depression.

Eftersom kropp och sinne hör ihop, kan psykisk ohälsa även orsaka kroppsliga symptom, såsom värk eller trötthet. Därför samverkar vi mellan de olika disciplinerna för att Du ska få den absolut bästa vården.

Vi erbjuder samtalsterapi och KBT hos arbetsterapeut, psykolog och läkare. Vid till exempel oro, ångest och/eller depression behövs det ibland en kombination av mediciner och samtalsterapi, och då är även Din Kliniks läkare involverade.

Beroende på Dina behov får Du träffa någon eller några av oss på mottagningen. Alternativt remitteras Du vidare till en psykiatriker eller till vår sjukgymnast som även är utbildad i mindfulness, vilket kan hjälpa i många situationer.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) utgår från att en persons tankar, beteenden och känslor hänger samman och går att påverka eller förändra genom så kallad "ominlärning". I KBT arbetar Du mot konkreta mål genom exempelvis hemläxor. Terapin går ut på att försöka identifiera vilka tankemönster och tankesätt Du har när Du mår dåligt. Tillsammans med terapeuten arbetar Du sedan med att förändra dessa tankemönster för att kunna må bättre.

Samtalsterapi och MMR

Terapimottagningen erbjuder multimodal rehabilitering (MMR) till Dig som lider av långvarig muskelvärk i kombination med måttlig psykisk ohälsa, exempelvis depression och ångest. Vårt multimodala rehabiliteringsteam omfattar ett team av psykologer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter för både individ- och gruppterapi.

Terapimottagningens multimodala rehabteam arbetar med kognitiv beteende terapi (KBT) och/eller korttids-interpersonell psykoterapi (IPT) genom samtalsterapi.

Våra gruppterapier har inriktning mot kroppskännedom respektive bildterapi. Vårt multimodala rehabiliteringsprogram utförs genom ett samordnat och tvärprofessionellt samarbete mellan specialister i allmänmedicin, psykologer, socionomer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Alla som ingår i teamet har förutom sin grundutbildning även utbildning i KBT steg 1 och/eller motsvarande IPT-utbildning, samt psykoterapiutbildning steg 1 och 2.

Gruppterapi

Hjärtklappning, tryck över bröstet och ett kaos i huvudet? Dags att söka hjälp!

Vi erbjuder gruppterapi för stress- och ångesthantering. Datum för vår populära gruppbehandling släpps inom kort. Vi träffas vid 6 tillfällen och går då igenom varför vi blir stressade och får ångest samt hur vi kan hantera detta på bästa sätt utifrån våra egna förutsättningar.

För mer information och anmälan kontakta Legitimerad Psykoterapeut, Bodil Nordling.

Telefon: 0725/191441
Mejl: bodil@dinklinik.se

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT)

Våra psykologer och terapeuter erbjuder evidensbaserad, individanpassad och högkvalitativ vård för ökad psykisk hälsa. Vi arbetar nu också med Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT), som syftar till att höja funktionsnivå och livskvalitet. Med hjälp av acceptansstrategier, medveten närvaro och andra individanpassade interventioner får Du hjälp med att hantera Dina svårigheter.

Samtalen är fokuserade 20-minuters samtal och kan ge konsultativa och behandlande insatser. Under ett samtal arbetar Du, tillsammans med Psykologen, fram en gemensam bild av problematiken och vad Du vill förändra. Vidare hjälper Psykologen Dig med att använda nya färdigheter för att uppnå förändringen. Små förändringar möjliggör större!

Kurs i Mindfulness!

Just nu erbjuder vi en kurs i Mindfulness onsdagar kl. 09.30-11:00. Kursen vänder sig till dig med depression, ångest och stressrelaterad ohälsa. För mer information klicka här.

Boka tid

Om Du vill boka tid hos oss för samtal hos någon av våra psykologer, är du välkommen att ringa på 031-811 811 vi har telefontid kl 11.00 -12.00 måndag, tisdag och fredag eller mejla oss på samtal@dinklinik.se. Du kan även ladda ner och boka tid på Din Klinik-appen!

Varmt välkommen!

Information till dig som vill skicka egenremiss till oss:

Ladda ner och fyll i dokumenten i länken nedan.
Skicka in Din egenremiss via vår app Din Klinik-Appen eller via post (se adress nedan). Detta för att vi ska kunna garantera sekretess.

Adress:

Terapimottagningen Din Klinik
Fridkullagatan 27
412 62, Göteborg

Egenremiss till Terapimottagningen

Information till vårdgivare som remitterar till oss:

Läkarremiss till Terapimottagningen Din Klinik

MMR - brev till vårdgrannar

Mindfulness - En kurs för dig med depression, ångest och stressrelaterad ohälsa