Terapimottagning

Vi värnar om din psykiska hälsa

Vi finns till för dig som behöver hjälp och behandling av exempelvis stress, krisreaktioner, depression, sömnsvårigheter, ångest och oro. Hos oss på Din Klinik Vårdcentral kan du få träffa en psykolog eller en KBT-terapeut.

Vid psykisk ohälsa behövs det ibland en kombination av medicinering och terapi, då kan du även få träffa en av våra läkare. Tillsammans hjälper vi dig som ett team. 

Vi erbjuder KBT-terapi med olika fokus på mindfulness och acceptans- och commitmentfokuserad terapi. Hos oss kan du få upp till 6-8 terapisamtal där varje samtal är ca 45 minuter.

Egenremiss

Om du vill boka tid hos oss för samtal med vår psykolog eller någon av våra terapeuter är du välkommen att skicka in en egenremiss via vår app ”Din Klinik”. Där loggar du in med mobilt Bank-ID.

Har du inte möjlighet att skicka in en egenremiss är du välkommen att boka tid som vanligt på vårdcentralen.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform som fokuserar på att förändra de beteenden och tankemönster som håller kvar och förvärrar problematiken. I KBT arbetar vi framför allt med fokus på nuet och framtiden. Det är självklart viktigt med insikt i din historia också, men för att åstadkomma en konkret förändring i ditt välmående behöver vi arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden som upplevs i nutid.

Vi kommer att lägga stor kraft på att du ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla dig till dina problem så att de försvinner eller inte längre utgör ett hinder i livet. En central del i KBT är samarbetet och samförståndet mellan dig som patient och din terapeut. I traditionell KBT sitter du tillsammans med terapeuten upp mål i början av terapin och arbetar sedan aktivt mot dessa mål. På så vis vet både du och terapeuten vad som är syftet med terapin och det blir tydligt om terapin rör sig i riktning med de uppsatta målen.

Ladda ner vår app!

Med Din Klinik Appen kan du skicka meddelande, boka läkarbesök och videosamtal med psykolog eller KBT terapeut!

Ladda ner appen på APP Store för iPhone eller Google Play för Android.

QR-kod DK appen - Skanna mig!
app

Mindfulness

Mindfulness kallas även medveten närvaro på svenska och är en metod som kan användas för att hantera bland annat stress, oro och smärta. Metoden går ut på att du fokuserar på nuet med hjälp av dina sinnen och din andning. Det går att träna upp sin förmåga till medveten närvaro.

Metod kommer från meditation och används idag även inom sjukvården. Metoden går ut på att man fokuserar på sina upplevelser i stunden. Det kan vara tankar, känslor eller sinnesintryck.

Medveten närvaro kan hjälpa dig att få distans till dina tankar och i stället fokusera på nuet, dina upplevelser och på det du vill göra.

Medveten närvaro är inte en avslappningsteknik utan en metod som syftar till att aktivera dina sinnen. Det kan innebära att du lägger märke till saker som du vanligtvis försöker låta bli att tänka på, till exempel värk i kroppen eller plågsamma minnen.

ACT

Acceptance and commitment therapy

Att vara kritisk och ha nära till jobbiga känslor som skuld, skam och oro har under evolutionens gång varit livsviktigt för oss människor då det gjort att vi undvikit olika faror. Idag lever vi dock i och under helt andra förhållanden, i en mer bekväm och relativt trygg vardag. I en sådan miljö blir vår tendens att söka efter hot ofta ett hinder i våra liv. När negativa tankar och känslor blir så starka att de hindrar oss i vardagen är terapiformen ACT- Acceptance and Commitment therapy, ofta till hjälp. 

ACT är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som innebär att man lär sig hantera bland annat stress och ångest. Fokus för behandlingen är hur du vill leva ditt liv. Det handlar om att lägga om sina perspektiv, att acceptera inre obehag och smärta för att kunna förändra och gå framåt i livet. Flera olika tekniker används inom ACT och många av dessa bygger på medveten närvaro och acceptans inför de obehagliga tankar och känslor som besvärar oss. 

Syftet med ACT är att hitta nya verktyg och förhållningssätt som gör att vi kan leva det liv vi vill, så fullt ut som möjligt. Vi strävar efter att höja funktionsnivå och livskvalitet. Metoden ger oss verktyg för att kunna komma loss när vi fastnat i våra tankar och känslor eller i ett undvikande beteende. Vi lär oss att betrakta tankar som tankar och känslor som känslor snarare än sanningar. 

Meny

...