Drop-in mottagning

Vår drop-in mottagning är öppen mellan 13.00-14.00 måndag till fredag. Ingen bokning behöver göras inför dessa besök.

Din Kliniks infektionsmottagning är till för lättare åkommor såsom halsont, utslag, ögon eller öroninfektioner eller urinvägsbesvär. Dessa är korta läkarbesök, endast ett bekymmer kan tas hand om. Du kommer först träffa en distriktssköterska som gör en första bedömning av Dig, och därefter (vid behov) få träffa en läkare. Du måste vara Listad för att komma på drop-in.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta hand om allvarligare tillstånd på drop-in timmen. Boka in en tid istället.

Boka tid