Välkommen till Din Klinik, vårdcentralen för Dig i Göteborg!

Vi är en vårdcentral i Göteborg som startade hösten 2009 i samband med vårdvalet.
Vår viktigaste uppgift är att ge Dig högkvalificerad vård och bemöta Dig med värme och respekt.


Våra kontaktuppgifter

Telefon: 031-444 000

Mejladress: info@dinklinik.se

Hitta hit!

Öppettider
Måndag till torsdag, kl. 07.45-17.00.
Fredagar, kl. 07.45-16.00.

Då vi inte har kvälls- och helgöppet hänvisar vi Dig som behöver att söka vård på Alléjouren. Du betalar samma låga avgift där som hos oss. Övrig tid hänvisar vi till akutmottagningarna på Sahlgrenska sjukhuset eller Mölndals sjukhus. Vid akuta besvär eller livshotande tillstånd vänligen ring 112.

VACCINERING MOT COVID-19
Vecka 15, 12-16 april har vi inte fått någon tilldelning av vaccin mot covid-19 från regionen. Tidigast 15 april vet vi hur det ser ut för vecka 16.

Covid-19 vaccination

Så fort vi får information angående leverans av vaccin mot covid-19 för dos 1 så kontaktar vi äldsta först via sms eller telefon.

Vi kommer att prioriterar de äldsta först.

Ni som fått dos 1 tidigare hos oss kommer även att bli kallad för dos 2 via sms eller telefon.

◾VGR följer det nationella vaccinationsmålet: Alla över 65 ska erbjudas minst en första dos innan 16 maj och alla över 18 år erbjudas minst en första dos innan 15 augusti.
◾Preliminärt ser vaccinleveranserna framöver något större och lite mer stabila ut.
◾60 procent av invånarna över 75 år har fått en första dos vaccin. Fler än var femte är fullvaccinerad (till och med vecka 13).
◾Av de som är över 85 år i Västra Götaland har drygt 84 procent fått sin första dos och nära hälften är fullvaccinerade (till och med vecka 13)
◾Prioriteringsordningen kvarstår; de äldsta ska vaccineras först och i de 5-årsintervall som anges i VGR:s vaccinationsplan.
◾Vårdcentralerna har kommit olika långt med vaccineringen. VGR jobbar för att jämna ut skillnaderna mellan olika vårdcentraler och kommuner.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/februari/nya-rekommendationer-om-vilka-som-prioriteras-for-vaccination-mot-covid-19/


Övrig information Vaccination COVID-19

Vaccineringen i Västra Götaland startade den 27 december. Just nu pågår vaccinering mot covid-19 i de högst prioriterade grupperna, äldre och sköra på särskilda boenden för äldre.

Västra Götalandsregionen vaccinerar fortsatt med samtliga tre godkända vaccin utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer. Tillgången på vaccin är fortsatt mindre än efterfrågan.

Statistik vaccination Västra Götaland
◾VGR har kommit långt med vaccineringen på särskilda boenden för äldre och personer som har kommunal hemsjukvård, samt deras hushållskontakter. Många av dem får sin andra spruta i veckan.
◾Under vecka 9 prioriteras vaccin till vårdcentraler som har personer kvar att vaccinera i fas 1, det vill säga personer med hemtjänst och deras hushållskontakter. Alla vårdcentraler får under denna eller senast nästa vecka vaccin till första dosen.
◾Vaccineringen av kommunal vård- och omsorgspersonal och prioriterad sjukvårdspersonal inom VGR löper på enligt plan.
◾Smittspridningen av covid-19 har minskat bland de allra äldsta, vilket är en vaccinframgång.

Du kan läsa mer om Vaccination mot COVID-19 på 1177.

COVID-19 PCR-test

Från och med den 30/11 kan Du endast boka covid 19 PCR-test via vår App Din Klinik-Appen. Det kommer att finnas bokningsbara tider vardagar kl. 11:00 Tiderna går endast att boka två dagar framåt i tiden.


Drop In Vårdcentral i Göteborg

Vi har en infektions- och allergimottagning. För Dig med lätta infektioner, allergiska besvär, utslag eller urinvägssymptom är Du välkommen på Drop In.

Öppettider: måndag till fredag, kl. 13.00-14.00.


Vidare har vi en Drop In-mottagning för vaccination, där Du bland annat kan vaccinera Dig mot TBE.

Öppettider: måndagar och torsdagar, kl. 14.00-15.00.


Lättakuten för barn 0-12 år

Vi erbjuder Drop In varje helgfri vardag mellan kl. 09.30-11.00.

På mottagningen får Ditt barn träffa en av våra läkare.


Din Klinik Barnavårdcentral (BVC) i Göteborg

Din Klinik driver Barnavårdcentral i Göteborg. Du och Ditt barn är välkomna att besöka oss på Glasmästaregatan 6A.

För mer information klicka Dig vidare till våra mottagningar eller klicka här.


Terapimottagningen

På Din Klinik har vi en stor Terapimottagning för Dig som har ett behov av att prata med någon professionell. Vi erbjuder samtalsterapi eller KBT vid exempelvis stress, depression och ångest.

För information om Egenremiss, klicka här.


Kontakt

Telefon: 031-811 811, måndag ,tisdag och fredag, kl. 11.00-12.00.

Mejladress: samtal@dinklinik.se


Lista Dig hos oss!

Vill du lista Dig hos oss kan du göra detta via 1177 e-tjänster eller kontakta oss på vårdcentralen. Se kontaktuppgifter ovan.


Hjälp oss bli bättre!

Du är alltid välkommen att lämna dina synpunkter på vår verksamhet till oss. För personliga frågor eller patientrelaterade ärenden, vänligen ta kontakt via 1177 Vårdguidens e-tjänster, som är en säker och krypterad kommunikationsväg.


Mail: synpunkter@dinklinik.se


Din Klinik-Appen

Vi har utvecklat en egen app som går att ladda ner. I appen erbjuder vi följande tjänster:

- Tidsbokning vårdcentral, för videobesök och telefonsamtal.

- Tidsbokning BVC.

- Egenremiss till Vårdcentralen och Terapimottagningen.

- Receptförfrågan.

- Skicka meddelande.